1 Roll Double Paper Rope

quai túi giấy kraft màu trắng

Twisted paper rope

Dây giấy là gì? Ứng dụng của dây giấy với ngành bao bì đóng gói

quai giấy kraft màu vàng nâu, nẹp vàng nâu

dây quai giấy kraft màu cam

gia công dây giấy xoắn cho túi giấy

dây giấy se ba màu vàng nâu đan miếng lót ly trà

dây giấy se sợi màu vàng 4mm

dây giấy se sợi đan ghế wishbone