Dây giấy xoắn màu trắng

Dây giấy se đôi

Dây giấy se đơn đan ghế

Dây giấy se ba đan ghế nội thất

Dây giấy se ba đan ghế

Dây giấy xoắn bọc kẽm 4mm

Dây giấy se đôi đan giỏ, túi xách

Dây giấy se đơn 3mm

Giỏ có tay nắm làm từ dây giấy se sợi

Dây giấy se ba màu đen kích thước 6mm

Giỏ làm từ dây giấy se sợi

Dây giấy se sợi nhiều màu

Dây giấy se đơn màu trắng kích thước 3mm

Dây giấy se ba màu đen kích thước 5mm

Dây giấy se đơn màu đen kích thước 3mm

Dây giấy se đơn