dây giấy se sợi màu vàng 4mm

dây giấy se sợi đan ghế wishbone

Gia công dây giấy se ba đan ghế

dây giấy se ba màu vàng đất 4mm

dây giấy se ba màu trắng

Dây giấy xoắn màu vàng nâu

Dây giấy xoắn màu trắng

Brown Paper Rope

Dây giấy se 3 đan ghế dây giấy

Dây giấy se sợi sử dụng làm dây quai túi giấy kraft

Liên hệ Zalo