Dây thừng giấy là gì? Một số loại dây thừng giấy phổ biến hiện nay

dây thừng giấy